مسجد و حسینیه آل کساء دلیجان
54 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت اطلاع رسانی
زبان : فارسی
این سایت جهت اطلاع رسانی برنامه های مسجد و حسینیه آل کساء دلیجان راه اندازی گردیده است.