افتتاح مسجد و حسینیه آل کساء دلیجان
51 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : صدا و سیمای استان مرکزی
محل مصاحبه : مسجد ال کساء دلیجان
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Oct 26 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0