دیدنیها و ندیدنیها در قرآن
117 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 2:37:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

در قرآن کریم دو دستور آمده است که هر دوی آنها اشاره به مفهوم نظر اندوختن و توجه کردن و دل دادن آمده است ، اما در یکی امر به اثبات و در دیگری امر به نفی !

در آیات 88 سوره مبارکه حجر و 131 سوره طه دستور به توجه نکردن و دل ندادن است : ولا تمدن عینیک

در آیه 28 سوره کهف دستور به دل بستن و چشم برنداشتن آمده است : و لا تعد عیناک عنهم