پیشرفت و حرکت
75 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 2:29:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

در معنی پیشرفت ، حرکت نهفته است و اساساً پیشرفت بدون حرکت معنی ندارد. وقتی برای جامعه یا فردی حرکت به سمت تعالی و کمال ، همیشه ملاک باشد در نتیجه می توان گفت خود پیشرفت، هدف می شود.

در نتیجه پیشرفت به معنی حرکت به سمت کمال مطلوب ، میتواند هدف مقدسی باشد. اما نکته ای که نباید از آن غفلت نمود این است که کلمه پیشرفت در عین زیبایی آن می تواند مورد سوء استفاده نیز قرار بگیرد.

در بسیاری از زندگی ها که فقط استفاده کردن از امکانات زندگی و تغییر در آنها و به روز شدن آنها به معنی پیشرفت تلقی می شود ، معنی ناقص پیشرفت خود را نشان می دهد. چرا که اساساً پیشرفت به معنی حرکت به سمت کمال و سعادت ممکن است گاهی نیاز به بعض امکانات داشته باشد (ممکن است!) ؛ اما حقیقت پیشرفت برای انسان ممکن است بدون در نظر گرفتن سطح امکانات نیز به دست آید . کما اینکه خیلی از آنهایی که پیشرفته به معنی واقعی کلمه بودند و هستند انسانهایی هستند که از حداقل امکانات استفاذده می کنند.

برای دقت در این منظور زندگی خوبان وبزرگان باید مورد بررسی قراربگیرد.

نقطه مقابل کسانی و جوامعی هستند که فقط پیشرفت در ابزار برای آنها مهم بوده است و هرچه زمان میگذرد افسردگی ،نا امیدی از درون ، پوچی و بی هدفی را تجربه می کنند.

اسلام به عنوان دین برتر علاوه بر موافقت در استفاده از ابزارها در صورت نیاز ، به اصل مسئله پیشرفت توجه داده است و آن مسئله روش زندگی یا همان سبک زندگی است که امروزه مورد توجه محققین و عموم مردم قرار گرفته است . در متون دینی از آن به عقل معاش تعبیر کرده و در کتابهای روایی بابی به عنوان باب العشره قرارداده شده است ؛ و این نشان می دهد از دیرباز مسلمانان به اصل پیشرفت در زندگی شخصی و اجتماعی اهمیت داده اند.